Giá hàng tháng

Tại MeetMeetNow, người dùng nam cần trả một khoản phí hàng tháng, trong khi người dùng nữ có thể sử dụng dịch vụ miễn phí. Ngoài ra, MeetMeetNow thực hiện việc xác minh tuổi và danh tính của tất cả người dùng bằng các tài liệu chính thức (bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu, thẻ sinh viên). Chúng tôi trân trọng sự hợp tác của bạn. Dịch vụ này dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên.

Đàn ông

$30 USD/Tháng

Kết nối không giới hạn
Hủy kết nối
Cấm đối tác nguy hiểm

Powered by PayPal

Phụ nữ

$0

Kết nối không giới hạn
Hủy kết nối
Cấm đối tác nguy hiểm