Về MeetMeetNow

MeetMeetNow là dịch vụ cho phép ghép cặp nhanh chóng tại các địa điểm hẹn hò được chỉ định. Dịch vụ được thiết kế để cung cấp khả năng ghép cặp nhanh nhất có thể và có sẵn ở hơn 4.000 thành phố trên 194 quốc gia.

"MeetMeetNow là dịch vụ ghép đôi mà tôi, Kazuki, một kỹ sư phần mềm, đã thực hiện vào năm 2017 từ một ý tưởng mà tôi có khi 17 tuổi. Sự phát triển bắt đầu sau khi tôi lấy cảm hứng từ những bạn trẻ tụ tập quanh các bức tượng nổi tiếng trong thành phố. Tôi tin rằng đó là ứng dụng cung cấp khả năng ghép cặp nhanh nhất trong số nhiều ứng dụng có sẵn.

Tuy nhiên, đã có những thách thức trong kinh doanh. Sau khi làm việc trên việc phát triển một hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử mới, ở tuổi 27, tôi đã quay lại theo đuổi ước mơ của mình và bắt đầu một lần nữa nỗ lực để làm cho ứng dụng trở nên nổi tiếng. MeetMeetNow có sẵn ở 194 quốc gia và hơn 4.000 thành phố (địa điểm hẹn hò). Hãy thưởng thức việc ghép cặp nhanh chóng tại các địa điểm hẹn hò."